Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Service og samferdsel

Velkommen til Yrkesteori for service og samferdsel Vg1

Denne fagnettstaden er ein del av læremiddelet Yrkesteori for service og samferdsel Vg1 som er laga etter den nye læreplanen frå 2016 for programfaga på service og samferdsel Vg1. Her finn du mellom anna alle «Aktivitetar» som det er vist til i dei tre bøkene Administrasjon og økonomi, Marknadsføring og sal og Sikkerheit og transport.

Omgrepsdatabasen som det er lenke til oppe til høgre, er ein database der sentrale omgrep frå faga er omsette til tolv framandspråk.